git-server-docker-stagit

git-server-with-stagit
git clone git://git.andersuno.nu/git-server-docker-stagit.git
Log | Files | Refs | README

commit 3dd0aad0492db2121bd960b96407cee5f26b2fe4
parent 4e5bb840da585ccd0fbb8e8a67533d2694700bf4
Author: andersuno <anders@desk.andersuno.nu>
Date:   Sat,  7 May 2022 20:45:37 +0200

Updated README

Diffstat:
MREADME.md | 2+-
1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-)

diff --git a/README.md b/README.md @@ -1,5 +1,5 @@ # git-server-docker -A lightweight Git Server Docker image built with Alpine Linux. Forked from [GitHub](https://github.com/jkarlosb/git-server-docker) and [Docker Hub](https://hub.docker.com/r/jkarlos/git-server-docker/) +A lightweight Git Server Docker image built with Alpine Linux. Forked from jkarlosb [GitHub](https://github.com/jkarlosb/git-server-docker) and [Docker Hub](https://hub.docker.com/r/jkarlos/git-server-docker/) !["image git server docker" "git server docker"](https://gitea.andersuno.nu/anders/git-server-docker/raw/branch/master/git-server-docker.jpg)